6 Ocak 2019, Pazar

08:00-08:05

Açılış

Dr. Güner Hayri Özsan

08:05-08:30

KH Kaynakları ve Biyolojik Farklılıklar

Dr. Ali Uğur Ural

08:45-09:15

Hematopoetik Kök Hücre Eldesi (Periferik Kan, Kİ), Kalite, Kontrol, Ürün Güvenliği ve Uygunluğu

Dr. İlknur Kozanoğlu

09:30-10:00

HLA Tanımı, Kavramlar, KAbul Edilebilir Uyumsuzluklar
PRA Nedir? Klinik Anlamı

Dr. Klara Dalva

10:30-11:00

Donör Seçimi, Donör Değerlendirme ve Uygunluğu

Dr. Can Boğa

11:15-11:45

Nakil Öncesi Hastalık Yükü Değerlendirme / Hasta SEçimi ve Uygunluğu

Dr. Can Boğa

12:00-12:30

Kök Hücre Naklinin Tarihsel Gelişimi: Başarılar / Başarısızlıklar

Dr. Mutlu Arat

14:00-14:45

Hazırlık Rejiminde Temel Prensipler ve İlaç Etkileşimleri

Dr. Selami Koçak Toprak